Du er her

Dialogmøder med DSB og DSB S-tog.

Indsendt af james den 15 februar, 2014 - 19:51

Som talsmand for Frederikssundslinien, er det særdeles interessant at vi nu ca. en gang om måneden får mulighed for at stille spørgsmål, og måske få et svar ret hurtigt. Jeg håber at denne mulighed vil gøre os bedre forberedt og klædt på til spørgsmål fra kunder og pressen.

Torben James Jensen.

Kommentarer

Har forstået, at dsb vil kompensere med gratis rejser, der kun kan bruges uden for myldretid. Hvis det er rigtigt, er det da en hån mod pendlere.
Vi har jo kort, der dækker hele døgnet og kan ikke bare skifte skema.
Kompensation for pendlere bør være en betalingsfri periode med fulde pendlerrettigheder.

Det er faktisk endnu værre. Man kan ikke engang bruge dem til rejser med S toget.

Betingelserne kan findes i appen, når man er logget ind ved at trykke på de 3 streger i venstre hjørne.

Dan Nielsen Frederikssund

Så har vi muligheden for at bruge den opsparede tid fra Frederikssund Valby projektet.

At man kan bruge sin opsparede tid, på at tage andre med er meget positivt, men begrænsningerne i tidsrummet man kan bruge den, får mig stadigvæk til at sige en fis i en hornlugte, noget bræk og en hån mod langturspendlerne.

Citat:
”Gyldighed
• Få tiden tilbage” billetter gælder mellem kl. 00.00 og 06.00, mellem kl. 09.00 og 15.00 eller mellem kl.
18.00 og 23.59. Dvs. rejsen skal være startet og sluttet inden for ét af disse tidsrum. Tidsrummet vælges
når du bestiller din ”Få tiden tilbage” billet.””Betingelser for ”Få tiden tilbage”

”Få tiden tilbage” appen er et testprojekt for DSB. Der kan derfor opstå tekniske problemer undervejs, som vi
vil gøre alt for at løse, men vi kan ikke gøres ansvarlige herfor.

I hele forsøgsperioden kan der laves justeringer på konceptet, minutpriser på strækninger og den tekniske
opsætning. Skulle DSB vælge at ændre på minutpriserne på et givet tidspunkt, vil du som allerede har bestilt
en ”Få tiden tilbage” billet, ikke blive påvirket af denne ændring.

Bestilling og brug af ”Få tiden tilbage” billetter
• Pr. 27. august 2018 kan minutter, opsparet ved rejser i Togbus under sporarbejdet mellem
Frederikssund og Valby, ombyttes til nye rejser med DSB.

• De optjente minutter skal veksles til rejser inden den 31. december 2018. Dvs. at rejser skal være bestilt
inden denne dato. Den 1. januar 2019 er opsparede ”Få tiden tilbage” minutter ikke længere gyldige.

• Der kan bestilles ”Få tiden tilbage” billetter med startdato 27. august 2018 og afgangsdato frem til 31.
december 2019.

• Opsparede ”Få tiden tilbage” minutter kan ikke indløses til penge eller andre goder samt ej heller
overdrages til andre.

• ”Få tiden tilbage” billetterne er personlige. Dvs. at den, der står som bruger af ”Få tiden tilbage” appen
skal være med på rejsen.

• Antallet af opsparede minutter fremgår af ”Min side”. Når en ”Få tiden tilbage” billet bestilles, fremgår
det ved bestilling, hvor mange minutter den givne ”Få tiden tilbage” billet koster. Antallet af minutter
trækkes fra brugerens minutkonto, når ”Få tiden tilbage” billetten er bestilt.

• Beregning af minutprisen for en given rejse, er baseret på opslag i Rejseplanen juli 2018 og den oplyste
maksimale rejsetid.

Udvalgte rejser og strækninger

• Du kan bestille ”Få tiden tilbage” billetter til rejser med DSB Regional-, InterCity og InterCityLyntog på
udvalgte DSB strækninger og med DSB tog.

• ”Få tiden tilbage” billetter kan kun bestilles til takstoverskridende rejser på mere end 8 zoner. Det
betyder, at du i de fleste tilfælde ikke kan rejse mellem de stationer, der indgår i samme geografiske
område. Du kan stadig rejse på tværs af alle områder, hvis du har minutter nok på kontoen. Under
"Vælg rejse" på Min side kan du se de mulige rejsedestinationer, når du bestiller din billet.

• Opsparede minutter kan ikke bruges til rejser med S-tog, til bus, metro, lokal- og privatbane eller
letbane.

• ”Få tiden tilbage” billetter gælder kun ved rejser foretaget på DSB Strækninger og med DSB Tog. ”Få
tiden tilbage” billetter gælder ikke til S-tog, bus, metro, lokal- og privatbane eller letbane.

• Der kan kun bestilles rejser, som du har opsparede minutter nok til.

• ”Få tiden tilbage” billetter inkluderer ikke omstigning, dvs. fx S-tog er ikke en del af ”Få tiden tilbage”
billetten.

Gyldighed

• Få tiden tilbage” billetter gælder mellem kl. 00.00 og 06.00, mellem kl. 09.00 og 15.00 eller mellem kl.
18.00 og 23.59. Dvs. rejsen skal være startet og sluttet inden for ét af disse tidsrum. Tidsrummet vælges
når du bestiller din ”Få tiden tilbage” billet.

• ”Få tiden tilbage” billetter gælder med start dato 27. august 2018 og afgangsdato frem til 31. december
2019.

• ”Få tiden tilbage” billetten gælder kun den dato og indenfor det tidsrum, der er valgt.

• Når du har bestilt en ”Få tiden tilbage” billet, kan den ikke ændres eller tilbagebetales.

• ”Få tiden tilbage” billetten er kun gyldig når du samtidig kan vise den ID, du valgte ved bestillingen af ”Få
tiden tilbage” billetten

Flere ”Få tiden tilbage” billetter

Du kan godt bestille flere ”Få tiden tilbage” billetter og tage andre med på rejsen. Du skal blot bestille én
billet ad gangen. Bemærk: Den person, der er registreret som bruger af appen ”Få tiden tilbage” og har
bestilt billetten/billetterne, skal altid selv være med på rejsen, for billetterne er kun tilgængelig i appen.

Pladsbillet og reservering

En ”Få tiden tilbage” billet udstedes uden pladsbillet. Ønsker du en pladsbillet, skal denne købes på dsb.dk
eller i DSB appen, efter du har bestilt din ”Få tiden tilbage” billet.

Det er ikke muligt at tilkøbe DSB 1’ og vær opmærksom på at ved og vær opmærksom på at ved rejser med
Regionaltog er det kun muligt at købe pladsbillet til udvalgte afgange.

Optjente minutter og ”Få tiden tilbage” minutpris

• Minutter opsparet ved Togbusrejser via ”Få tiden tilbage” appen kan veksles til nye rejser med DSB
regional-, InterCity og InterCityLyntog på udvalgte DSB strækninger med DSB tog frem til og med 31.
december 2018.

• Bemærk: Havde du opsparet under 60 minutter pr. 27. august 2018, har DSB valgt at hæve dit
opsparede minuttal til 60 minutter.

• Priserne fremgår som minutter, dvs. du betaler med de minutter du har optjent. Du skal have minutter
nok til at købe en ”Få tiden tilbage” billet til en given strækning. Minutterne kan således ikke indgå som
del-betaling.

• Ud og hjem rejse har samme minutpris. Fx København H – Aarhus og Aarhus- København H koster det
samme i antal minutter.

• Der ydes ikke nedsat minutpris på ”Få tiden tilbage” billet for ung/65-billetter, Ledsageordningsbillet
eller /Handicap-/Ledsagerbillet.

Rejsetidsgaranti

• ”Få tiden tilbage” er omfattet af Basis Rejsetidsgaranti. Læs mere https://www.dsb.dk/find-produkter-
og-services/dsb-rejsetidsgaranti/dsb-basis-rejsetidsgaranti/sog-rejsetidsgaranti-basis-indland

• Kompensation er en tilsvarende rejse i form af en rejsetidsgaranti billet (dvs. samme rejse, som man har
valgt med sin ”Få tiden tilbage” billet). Det er ikke muligt at få økonomisk kompensation på en ”Få tiden
tilbage billet”.

Kunder med arbejdsgiverbetalt transport har oplysningspligt overfor SKAT i forbindelse med "Få Tiden
Tilbage”

Kunder med arbejdsgiverbetalte tog/bus-kort og/eller billetter har selv ansvaret for at oplyse SKAT om
værdien af rejser optjent og udløst via ”Få tiden tilbage”-servicen. Rejseværdien vurderes som et
personalegode og derfor gælder en bagatelgrænse på 1100 kr. årligt, hvilket betyder at værdien af rejser er
skattefri, hvis den samlede værdi af personalegoder modtaget på året ikke overstiger 1100 kr.
Virksomhederne og DSB har ikke indberetningspligt om medarbejdernes brug af ”Få tiden tilbage” overfor
SKAT. Man er derfor selv ansvarlig. Dette er nærmere beskrevet på SKATS hjemmeside:
www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1948601

Jeg må indrømme at jeg er skuffet, for det virker ikke særligt gennemtænkt. Som kompensation for dem der har rejst meget med togbusser, så er det noget sølle.

Hav en god dag.

Det her skulle havde været efter første afsnit om gyldighed.

Det vil sige at myldretiderne også gælder i weekenderne.

Jeg har optjent 6289 minutter dvs. mere end 104 timer. Dertil kommer de ca. 10 timer jeg ikke fik registreret i den første uge pga. app problemer.

Med en minuttid til København til Odense på 192 minutter tur/retur, kunne jeg tage 32 ture. Det er bare ikke rentabelt.
Hvis jeg vil besøge Jernbanemuseet fra de åbner 10-16.
Enten skal man sindssygt tidligt op og så sjoske rundt i flere timer før de åbner. Så er muligheden enten at sprinte rundt, så man kan nå et tog der er i København inden 15:00, eller nyde oplevelsen og så igen vente til til man kan rejse hjem igen efter 18:00.

Hvis jeg ville tage den tur nu på lørdag, så skal jeg afsted 02:00 fra Frederikssund og vil være i Odense 04:45. Næste mulighed er 05:00 med ankomst 07:36 så den er udelukket. Her er det dog muligt at tage fra Valby 09:05 og være i Odense 10:36.

Så er der Århus:
Hvis vi snakker Århus så skal jeg afsted 23:50 med ankomst 04:24.
Næste mulighed er 08:10 fra Frederikssund med ankomst 12:13. Det sætter nogle meget kraftige begrænsninger på, hvad man kan nå inden lukketid.

Ellers skal man afsted dagen før og betale for en overnatning, men så bliver det pludseligt en meget dyr gratis togrejse.

Det samme vil gøre sig gældende vis jeg ville tage til Nisseringen ved Næstved og se racerløb.

Hvis det virkeligt skulle være noget værd, så skulle de tage dobbelt antal minutter i myldretiderne.

Som det er nu, så kan jeg ikke rigtigt se, hvordan jeg skal kunne nå at bruge min opsparede tid.

Det hjælper heller ikke at de skal være omsat så hurtigt.

Tiden for omsætning af tid til billetter, burde være inden 31/12-2019 og derefter være brugt inden 31/12-2020.

Sider