Du er her

Gode oplysninger

Vi har samlet en række nytte oplysninger, som du som S-togspendler kan have nytte af

Informationer til jer

  • Kommende sporarbejde - en oversigt over de arbejder der er planlagt på længere sigt
  • nyttige links
  • hvordan man gør hvad.

DSB

Ind&se er DSB's medarbejdermagasin

Banedanmark

Banedanmark's projekter

Planlagte projekter - ikke sat i gang

Planlagte projekter - ikke sat i gang - ikke S-tog

Metro

  • Ny Ellebjerg - med blandt andet flytning af Ringbane-perronen.