Du er her

Kommende sporarbejder

Her er en liste over de sporarbejder, som kan påvirke pendlere på S-banen de kommende år.

Vi ved der er flere projekter end det. Og de nævnte projekter kan flyttes til andre tidspunkter.

2015

 • Køreledningsarbejder på Høje-Taastrupbanen
 • Anlæg af København-Ringsted med den nye station Køge Nord - Bro bygget i påsken.
 • Køge Kyst projekt - sommer
 • Fornyelse af signaler - forår 2015 - Jægersborg/Klampenborg til Ryparken/Svanemøllen
 • Fornyelse af signaler - efterår 2015 - Farum til Enghave/Sydhavn

2016

 • Bro- og sporarbejder på Køge Bugtbanen (sydlige del)
  • Vallensbæk - Udskiftning af transversaler - 14 døgn
  • Åmarken – Køge - Sporfornyelse og ballastrensning - 7 ugers totalspæring
  • Skelbæk – Køge - Sporfornyelse og ballastrensning - 8 ugers enkeltsspordrift på vekslende
   banestykker
 • Køreledningsarbejder på Køge Bugtbanen
 • Anlæg af København-Ringsted med den nye station Køge Nord - 4 weekender med en spærring og 3 med enkeltsspordrift
 • Tunnelpassage ved Bispebjerg st. (Ringbanen) - 14 dage totalspærring
 • Fornyelse af signaler - hele 2016 - Farum til Enghave/Sydhavn (forsat)
 • Nordhavn - ny indgang fra Århusgade til den kommende metrostation - forlængelse af perron og flytning af spor
  • Fase 1 - totalspærring i 5 dage - 18.03-18.04
  • Fase 2 - totalspærring i 3 weekender - 29.07-15.08
  • Fase 3 - totalspærring i 4 weekender - 14.10-19.12

2017

Her er en oversigt over større sporarbejder i 2017 iflg Netredegørelse 2017 i høringsversion:

Det store sporarbejde i 2017 er Valby-Svanemøllen med følgende etaper:

 • Valby-København H: Enkeltsspordrift. 35-42 døgn i sommer/efterår
 • København H-Østerport: Spæringer i 21 døgn forår/sommer
 • Østerport-Svanemøllen: Spærring i 10-14 døgn sommer

Den andet større projektet er Gentofte-Lyngby 2 gange 21 døgn med enkeltsporsdrift forår/sommer, hvor de er broarbejde på 2 steder plus letbanearbejde.
Det ligner, at det er broer omkring Jægersborg Station uden jeg er sikker.

På Farumbanen skal lægges tunnel til Letbanen under 2 spor - 20 minuttes drift i 2 gange 8 døgn i foråret.

På Ringbanen skal bruges 7 døgn til en bro i sommer/efteråret, hvor der lukket imellem Flinthold og Lersøen (Bispebjerg eller mest sandsynlig Ryparken)

Der også en enkelt weekend spærring ved Køge Nord i foråret.

På Kystbanen er der 2 projekter. København H-Østerport, som er en del af samme projektet på S-togsdelen. (dvs let kan koordineres, så de ikke bliver samtidig) og renovering af broer/spor.

Ellers der hos os ingen større spærringer pga. signalprojektet. Og da det er høringsversion, så kan det godt komme ændringer på et senere tidspunkt.

2018

 • Nye spor på Frederikssundbanen

Derudover

 • Fornyelse af signaler - indtil 2018 - projektside - tidsplan
 • Flytning af Enghave Station til Carlsberg Station - april 2014 til efterår 2016 - projektside hos Banedanmark - præsentations fra informationsmøde den 19. marts 2014 - referat
 • Anlæg af København-Ringsted med den nye station Køge Nord. Miljøredegørelsen skriver at stationen Køge Nord medfører sporarbejde i weekender og om natten. Der skal også anlægges en tunnel under Køge Bugtbanen til forbindelsen lille Syd og Ringsted-København banen, som vil medfører en spærring i ca. 4 uger. Det er ingen tidsplan på det.
 • Nordhavn Station - perronen skal forlænges til Århusgade, hvor der være nedgang til gaden og den kommende metrostation.

Kilder