Du er her

Ordbog

Dette er en miniordbog over begreber, som vi kan komme til at bruge i vores facebook-grupper.

ATC
Automatic Train Control - Det er det togkontrolsystem som bruges med det gammel signal-system på fjerntog. Se mere
BDK
Forkortelse for Banedanmark
CBTC
Communication-based train control - Det er det system som bruges som nyt signal-system på S-tog. Se mere og på bane.dk
HKT
Hastighedskontrol og togstop - Det er det togkontrolsystem som bruges som på i gamle signal-system på S-tog. Der bruges linjeleder som sender et kode for den tilladte hastighed til toget. Den hastighed vises på et display for lokomotivføreren. Se mere
LA
Strækningsinformation - En daglig oversigt over hastighedsnedsættelser, spærringer og andre ændringer, som er relevante for lokomotivfører. Den kan hentes fra BDK hjemmeside på denne url - en god kilde hvorfor et tog kører langsom på et bestemt tid. Dækker ikke strækninger med nyt signalsystem, da disse beskeder sendes via det.
Linjeleder
Er de 2 ledninger, som er imellem skinnerne på S-tog. Den sender et signal til toget hvor hurtig den må køre på strækninger med HKT.
Togkontrolsystem
Et betegnelse for systemer til at forhindre at forhindre at tog kører for hurtig eller stopper et tog som skulle standse for et stop signal. HKT og ATC er nogle af den slags systemer. Se mere