Du er her

Pendlerklubberne for S-tog

Penderklubberne er et kontaktled imellem aktive pendlere og DSB. Vi holder møder både lokalt og for alle klubberne på S-banen, som normalt holdes sammen med DSB.

De typiske emner er

  • Køreplaner
  • Indretning af stationer
  • Driftsproblemer
  • Sporarbejde - tiltag til at afbøde ulemperne
  • Takster og rejsekort

Imellem de fælles møder, er det pendlerrepræsentanterne, som har kontakten med DSB, som kan spørge dybere ind i organistionen. Og de deltager også regelmæssigt månedlige dialogmøder med DSB og pendlerrepræsentanterne for både S- og fjerntogbanerne.

S-tog har følgende pendlerklubber

Derudover har kystbane også en meget aktiv gruppe. De har en hjemmeside på www.kystbanenlive.dk

Den fulde liste er på DSB's oversigt

Emneord: